Personalo / kandidatų vertinimas, karjeros planavimas

Personalo vertinimas / testavimas aktualus ir naudingas įmonėms, puoselėjančioms šiuolaikišką požiūrį į žmogiškųjų išteklių valdymą

Personalo įvertinimą / testavimą rekomenduojame įmonėms:

 1. Personalo atrankos etapuose, įvertinant kandidatų tinkamumą numatytoms atsakomybėms, potencialą ateičiai, karjeros planavimui, teikiant darbuotojo ugdymo, motyvavimo, įvedimo ir valdymo rekomendacijas;
 2. Esamo personalo įvertinimui, kuris ypatingai aktualus svarbiausiųjų įmonės pozicijų (vadovų, specialistų ir kt. svarbių pozicijų) išlaikymui ir motyvavimui, potencialo ir kompetencijų įsivertinimui, karjeros planavimui, valdymo, mikroklimato gerinimo, probleminių situacijų sprendimo rekomendacijoms.
 3. Personalo karjeros planavimui, rezervo ugdymui;
 4. Mikroklimato įmonės viduje įvertinimui ir jo gerinimo galimybių numatymui, problemų ir jų priežasčių diagnozavimui bei sprendimų numatymui.

Mūsų naudojamos profesionalios vertinimo / testavimo metodikos padės įvertinti:

 • Asmenybės psichologines savybes;
 • Motyvuojančius veiksnius, motyvacinės sistemos efektyvumą ir tobulinimo kryptis, poveikio darbuotojams galimybes;
 • Socialinę kompetenciją (vokiečių metodika, mokslininkų adaptuota Lietuvai);
 • Personalo „silpnas vietas“ ir galimas rizikas, darbuotojų lojalumą;
 • Pasirenkamų valdymo metodų tikslingumą;
 • Darbuotojų galimybes, planuojant karjerą, ugdant vadovų / specialistų rezervą;
 • Personalo mokymo poreikius ir kompetencijų ugdymo galimybes;
 • Mikroklimatą įmonės viduje ir jo gerinimo galimybes;
 • Specifinių problemų sprendimo galimybes ir numatyti tikslingus jų sprendimo būdus;
 • Dalykines kompetencijas: vyr. finansininkų mokesčių įstatymų ir apskaitos žinias ir kt.;
 • Užsienio kalbų žinias ir kt.

Asmenybės psichologinis vertinimas padės atskleisti:

 • Bendravimo ypatumus;
 • Mąstymo ir analitinius gebėjimus, intelektą;
 • Lyderio savybes, polinkį dominuoti, bendradarbiavimą;
 • Pasitikėjimą savimi, savarankiškumą;
 • Atsakingumą, kruopštumą;
 • Emocinės sferos ypatumus, emocinį stabilumą, konfliktiškumą ir kt.;
 • Motyvuojančius veiksnius ir juos išdėstyti prioriteto tvarka;
 • Vadovavimo stilių;
 • Socialinę kompetenciją, apimančią derybinius gebėjimus, pasitikėjimą savimi, atsparumą nesėkmėms, kritikai, gebėjimą pareikalauti, nenuolaidumą ir kt.

Įvertinimui naudojama profesionali vokiečių metodika, adaptuota Lietuvai. Psichologinį asmenybės vertinimą / testavimą atlieka psichologė, socialinių mokslų daktarė, turinti daugiau nei 15 metų vertinimo, personalo atrankų ir įmonių konsultavimo patirtį.

Karjeros planavimas įmonėje

Naudojamos metodikos padės planuojant esamų darbuotojų karjerą, nustatyti stipriąsias ir silpnąsias darbuotojo asmenybės savybes, planuoti kryptingą personalo kompetencijų vystymą, mokymus.

Konsultacijos metu psichologas - konsultantas suteikia grįžtamąjį ryšį, pateikiami tyrimo rezultatai, jų interpretacijos, priklausomai nuo tyrimo tikslų, su konsultantu aptariamos karjeros planavimo galimybės, tolimesnės personalo ugdymo rekomendacijos, stipriosios bei silpnosios ugdytinos tiriamųjų sąvybės, mikroklimato gerinimo rekomendacijos, diagnozuotų problemų sprendimai ir kt. Konsultacijos metu įžvalgomis ir daugiau nei 15 metų praktine personalo atrankų patirtimi pasidalins konsultantė - psichologė, socialinių mokslų daktarė dr. Nomeda Ausmanienė.

Susidomėjus kviečiame susisiekti su mumis, mielai pasidalinsime savo įžvalgomis, patirtimis, pateiksime pasiūlymą:

Palmira Sirusienė
Vadovaujanti partnerė
palmira@personalogrupe.lt
mob. +370 687 36287