Personalo / kandidatų vertinimas, karjeros konsultacijos

Personalo vertinimas / testavimas aktualus ir naudingas įmonėms, puoselėjančioms šiuolaikišką požiūrį į žmogiškųjų išteklių valdymą.

Personalo įvertinimą / testavimą rekomenduojame įmonėms:

 1. Personalo atrankos etapuose, įvertinant kandidatų tinkamumą numatytoms atsakomybėms, potencialą ateičiai, karjeros planavimui, teikiant darbuotojo ugdymo, motyvavimo, įvedimo ir valdymo rekomendacijas;
 2. Esamo personalo įvertinimui, kuris ypatingai aktualus svarbiausiųjų įmonės pozicijų (vadovų, specialistų ir kt. svarbių pozicijų) išlaikymui ir motyvavimui, potencialo ir kompetencijų įsivertinimui, karjeros planavimui, valdymo, mikroklimato gerinimo, probleminių situacijų sprendimo rekomendacijoms.

Mūsų naudojamos profesionalios vertinimo / testavimo metodikos padės įvertinti:

 • Asmenybės psichologines savybes;
 • Motyvuojančius veiksnius, motyvacinės sistemos efektyvumą ir tobulinimo kryptis, poveikio darbuotojams galimybes;
 • Personalo „silpnas vietas“ ir galimas rizikas, darbuotojų lojalumą;
 • Pasirenkamų valdymo metodų tikslingumą;
 • Darbuotojų galimybes, planuojant karjerą, ugdant vadovų / specialistų rezervą;
 • Personalo mokymo poreikius ir kompetencijų ugdymo galimybes;
 • Mikroklimatą įmonės viduje ir jo gerinimo galimybes;
 • Specifinių problemų sprendimo galimybes ir numatyti tikslingus jų sprendimo būdus;
 • Dalykines kompetencijas: vyr. finansininkų mokesčių įstatymų ir apskaitos žinias ir kt.;
 • Užsienio kalbų žinias ir kt.

Asmenybės psichologinis vertinimas padės atskleisti:

 • Bendravimo ypatumus;
 • Mąstymo ir analitinius gebėjimus, intelektą;
 • Lyderio savybes, polinkį dominuoti, bendradarbiavimą;
 • Pasitikėjimą savimi, savarankiškumą;
 • Atsakingumą, kruopštumą;
 • Emocinės sferos ypatumus, emocinį stabilumą, konfliktiškumą ir kt.;
 • Motyvuojančius veiksnius ir juos išdėstyti prioriteto tvarka;
 • Vadovavimo stilių;
 • Socialinę kompetenciją, apimančią derybinius gebėjimus, pasitikėjimą savimi, atsparumą nesėkmėms, kritikai, gebėjimą pareikalauti, nenuolaidumą ir kt.

Įvertinimui naudojama profesionali vokiečių metodika, adaptuota Lietuvai. Psichologinį asmenybės vertinimą / testavimą atlieka psichologė, socialinių mokslų daktarė, turinti daugiau nei 15 metų vertinimo, personalo atrankų ir įmonių konsultavimo patirtį.

Karjeros planavimas / profesijos pasirinkimas:

 • Naudojamos metodikos padės planuojant esamų darbuotojų karjerą, nustatyti stipriąsias ir silpnąsias darbuotojo asmenybės savybes, planuoti kryptingą personalo kompetencijų vystymą, mokymus;
 • Karjeros planavimas svarbus ne tik įmonėms, bet ir jauniems žmonėms, vyresniųjų klasių moksleiviams renkantis profesiją, priimant sprendimus kuo būti. Karjeros planavime pirmiausiai svarbu išsiaiškinti, kokios yra stipriosios jauno žmogaus savybės, asmenybės tipas ir gebėjimai, kokie galimi jo karjeros pasirinkimai, padėsiantys pasiekti maksimalių asmeninių rezultatų ateityje.

Kryptingai planuojančius savo ateitį, profesinę veiklą, kviečiame registruotis į karjeros konsultaciją - tai galimybė pažinti save, pasirinkti tinkamą specializaciją, pareigas ir planuoti sėkmingą ateities karjerą.

Asmeninės konsultacijos metu psichologas - konsultantas suteikia grįžtamąjį ryšį, aptariami testų rezultatai, jų interpretacijos, tolesnio ugdymo (mokomųjų dalykų pasirinkimo ir asmens gabumų vystymo) rekomendacijos, aptariamos stipriosios bei silpnosios ugdytinos tiriamojo savybės ir kt. Konsultacijos metu įžvalgomis ir daugiau nei 15 metų praktine personalo atrankų patirtimi pasidalins konsultantė - psichologė, socialinių mokslų daktarė dr. Nomeda Ausmanienė.

Susidomėjus kviečiame susisiekti su mumis, mielai pasidalinsime savo įžvalgomis, patirtimis, pateiksime pasiūlymą:

Palmira Sirusienė
Vadovaujanti partnerė
palmira@personalogrupe.lt
mob. +370 687 36287