Nuotolinis seminaras STATYBOS KOMPANIJOMS - Rangos sutarčių sudarymas, vykdymas ir nutraukimas, esminės sąlygos, rizikų valdymas

Vieta:
Nuotolinis
Data:
2024 m. lapkričio 22 d.

Giedrė Kačinskienė – APB STRATEGUM advokatė, partnerė

Specializacijos sritys: verslo sutartys ir ginčai, statybos ranga, viešieji pirkimai, nuo 2011 m. patirtis verslo teisės srityje ir atstovaujant klientus, sudarant, vykdant bei nutraukiant sutartis, vadovauja advokatų profesinei bendrijai STRATEGUM, dirba su verslo sutartimis bei ginčais, statybos ranga bei viešaisiais pirkimais, sėkmigai atstovauja klientų interesus teisminiuose ginčuose ir bylose. 

Papildoma teisinė veikla ir patirtys, pasiekimai: statybos pramonės arbitražo teismo arbitrė, Vartotojų teisių apsaugos verslininkų deleguota komisijos narė, KTU ir Inžinierių asociacijos lektorė, skaityti pranešimai nekilnojamo turto konferencijoje.

Gabrielė Borisė - APB STRATEGUM asocijuota partnerė

Specializacijos sritys: statybos ranga, darbo teisė, pirkimo-pardavimo ginčai

Gabrielė specializuojasi statybos rangos, darbo teisės srityse bei pirkimo-pardavimo santykių ginčuose. Profesinę patirtį apima teisinių ginčų sprendimas nuo klientų konsultacijų, derybų, mediacijos iki ginčo sprendimo teisme ir kliento interesų atstovavimo. Gabrielė sistemingai analizuoja teisinių specializacijos sričių naujienas, teisės aktų pakeitimus - šiomis temomis veda seminarus ir periodiškai rengia straipsnius, kuriais dalinasi viešoje erdvėje. Taip pat užsiima papildoma socialine-švietėjiška veikla organizuodama edukacijas jaunimui teisinėmis temomis, pristatydama advokato darbą ir siekia skatinti jaunimą siekti savo tikslų. Lektorė veda mokymus ir skaito pranešimus ir rengia straipsnius teisės temomis, vedė tarptautinės teisininkų dienos edukaciją, atstovauja klientus bylose.

Nuotolinis seminaras STATYBOS KOMPANIJOMS - Rangos sutarčių sudarymas, vykdymas ir nutraukimas, esminės sąlygos, rizikų valdymas

Data – 2024 m., lapkričio 22 d., pradžia 09:30 val., trukmė 5 ak. val., nuotolinis seminaras (ZOOM)

Mokymų kaina – 195 EUR ir PVM

STATYBOS KOMPANIJOMS: Rangovui ir užsakovui, teisininkams ir vadovams.

Praktinių mokymų tikslas: Išmokyti dalyvius patiems atlikti profesionalią sutarties peržiūrą, korekcijas, papildyti Jus apsaugančiomis esminėmis sąlygomis, pasiruošti galimiems ginčams, kad jų nekiltų, o kilus, kad būtų galima išspręsti Jums naudingu būdu. Seminare dalinsimės praktinėmis rekomendacijomis, į ką svarbu atkreipti dėmesį derinant sutartis, kokios rekomenduojamos sutarčių sąlygos gali padėti suvaldyti riziką dėl nuostolių, netesybų, kaip susiderinti norimas sąlygas, ką svarbu žinoti vykdant sutartis, kaip teisėtai nutraukti sutartį, kaip pasiruošti ginčui, kad jam kilus turėtumėte reikiamus įrodymus.

Seminaro metu advokatė pasidalins darbo patirtimi, praktiniais patarimais dėl sutarčių sudarymo, derybų, sutarčių sąlygų, kurios apsaugo Jūsų interesus, pasidalins rekomendacinėmis sutarčių sąlygomis dėl rizikos valdymo, ginčų sprendimo, taip pat pristatys naujausią teismų praktiką, susijusią su ginčais, kylančiais iš sutarčių teisinių santykių.

Seminaro metu bus akcentuojamos esminės pagrindinių rangos sutarčių sąlygos, rizikos ir pateikiami praktiniai patarimai, kuriais rekomenduojama vadovautis derinant, sudarant, vykdant bei nutraukiant sutartis. (Seminaro medžiagoje bus pateikiamos rekomenduojamų sutarčių sąlygų formuluotės, paaiškinamai kodėl ir kaip jos veikia, aptarta naujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, seminare nurodytais klausimais).

Seminaro programa:

1. RANGOS SUTARTIES DERINIMAS IR PASIRAŠYMAS

 1. Kaip apsisaugoti vedant derybas dėl sutarties sudarymo: konfidenciali informacija ir kt.;
 2. Ketinimų protokolas, preliminarios sutartys, ikisutartiniai santykiai / atsakomybė;
 3. Gera sutartis - kas tai? Sutarties sąlygų aiškumas; kaip surašyti sutarties sąlygas, kad jos „veiktų“, kt.

2. STATYBOS RANGOS DARBŲ KAINA, ATSISKAITYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

 1. SUTARTIES DALYKAS - techninės dokumentacijos klaidos/sprendimai/atsakomybė (praktiniai pavyzdžiai, teismų praktika);
 2. RANGOS SUTARTIES KAINA, kainos keitimas (kainos numatymo sąlygos Rangos sutartyje: kas naudingiau Rangovui, kas Užsakovui, praktiniai pavyzdžiai, rekomendacijos, teismų praktika);
 3. PAPILDOMI DARBAI (kaip susitarti, kokia Rangovo / Užsakovo rizika, praktinės situacijos, teismų praktika);
 4. ATSISKAITYMO SĄLYGOS, rekomendacijos.

3. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMAS, KOKYBĖ

 1. Tarpinis, Baigiamasis atliktų darbų aktas, praktinė reikšmė (rizikos pasiskirstymas, praktiniai pavyzdžiai, rekomendacijos);
 2. Vienašalis atliktų darbų aktas, praktika, rekomendacijos, dokumento forma.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

 1. Darbų atlikimo terminai, sutarties sąlygos;
 2. Darbų atlikimo terminai - vykdant rangos sutartį – Rangovo rizikos valdymas;
 3. Ginčai, praktinės situacijos, teismų praktika.

5. RANGOVO /UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ

 1. Baudos, netesybos jų numatymas Rangos sutartyje, rekomenduojamos sutarčių sąlygos;
 2. Baudos, netesybos, išskaitymas vykdant Rangos sutartį – praktiniai pavyzdžiai, rekomendacijos;
 3. Nuostolių atlyginimas, ginčai, teismų praktika.

6.  STATYBOS DARBŲ, MEDŽIAGŲ BEI ĮRANGOS GARANTIJA

 1. Statybos ranga ar pirkimas – pardavimas – statybos darbų, medžiagų bei įrangos garantinis terminas, skirtumai bei taikymas;
 2. Senaties terminas garantiniu laikotarpiu – praktinis taikymas, teismų praktika.

7.   SUTARČIŲ NUTRAUKIMAS

 1. Kaip teisėtai nutraukti sutartį, praktiniai pavyzdžiai, teismų praktika ir rekomendacijos;
 2. Sutarčių nutraukimo teisinės pasekmės, ginčų sprendimas.

8. GINČAI IR JŲ SPRENDIMAS

 1. Ginčų sprendimo būdai, kaip pasiruošti, kaina, rizikos valdymas.

9. INDIVIDUALIŲ KLAUSIMŲ APTARIMAS, KONSULTACIJOS

Prieš mokymus galite atsiųsti Jums svarbų klausimą, problemą - kad jis būtų įtrauktas į mokymų turinį arba atsakytas mokymų metu.

Mokymai praktiniai – pateikiamos ir galimos sutarčių formuluotės, paaiškinama kodėl jų reikia ir kaip tai veikia praktikoje.

Mokymų metu bus aptarta ir LAT praktika

Su tikslu užtikrinti, kad gautos žinios bus realiai panaudotos praktikoje, APB STRATEGUM dalyviams bus suteikiama:

1. Seminaro skaidrės, bus pateiktos rekomenduojamų sutarčių sąlygų formuluotės ir dokumentų pavyzdžiai;

2. Galimybė gauti iki 1 val. teisinę konsultaciją dėl dominančios sutarties, jos sąlygų per 3 mėn. po seminaro nemokamai (pasitarti dėl konkretaus Jūsų atvejo, Jūsų sutarties).

3. Bus atsakyta į dalyvių pateiktus klausimus seminaro metu bei po jo - todėl iš anksto užsiregistravus  (ne vėliau nei 10  d.d. iki seminaro datos) kviečiame  siųsti Jus dominančius klausimus, į kuriuos pageidautumėte gauti atsakymus seminaro metu.

Pastaba: šis seminaras gali būti organizuojamas ir Jūsų įmonės darbuotojų grupei kaip vidiniai mokymai.

Pasiteiravimui prašome kreiptis į Palmirą Sirusienę tel.: 868736287 arba el.paštu: palmira@personalogrupe.lt

Seminaro dalyviams įteikiami sertifikatai.

Būtina išankstinė registracija - vietų skaičius ribotas! Registracija galutinai patvirtinama apmokėjus išankstinę sąskaitą.